Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

suzieq
08:22
9220 16e8 500
Reposted bykolektyw kolektyw
suzieq
08:20
9215 30f5

July 04 2015

08:34
5114 5765
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaMrsDarkness MrsDarkness
suzieq
08:29
Nie chodziliśmy ze sobą
nie można tak tego nazwać
jeśli chodzi się ze sobą 
wyłącznie do łóżka
i wiesz
to nie był związek
choć ręce były związane
ale tak już chyba jest
kiedy ktoś kochał za bardzo
i pali go w gardle to słowo
jedna miłość na jedno życie
proszę więc
nie złość się na mnie
ja nie mam już do tego serca.
— Maria Goniewicz - 22
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastarryeyed starryeyed
suzieq
08:23
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viaanorexianervosa anorexianervosa
suzieq
08:23
(1235) the old reader
suzieq
08:23
4835 3ca9
Reposted fromcupandcup cupandcup viaaisolro aisolro
suzieq
08:19
9245 b5f1

July 03 2015

suzieq
08:34
7232 a947
Reposted fromparkaboy parkaboy
08:32
1839 f60f 500

amazon-official:

fishbug:

SAY NO

SAY YES

TO DRUGS

TO PIZZA

sounds like the lyrics to a punk song written by someone with a netflix subscription

Reposted fromstfn stfn
suzieq
08:21
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaaisolro aisolro
suzieq
08:21
6696 cca3 500
Reposted fromfungi fungi viaaisolro aisolro
suzieq
08:18
8730 d630 500
suzieq
08:17
8728 f85c
suzieq
08:16
3369 dc70 500
Reposted fromblackONE blackONE vialornaa lornaa

July 01 2015

suzieq
21:40
21:38
3919 8c58
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaObscureSphinx ObscureSphinx
suzieq
21:36
suzieq
21:33
Stywi Vunder
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare
suzieq
21:33
5347 ff7d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl